SKECHERS LOJALITĀTES PROGRAMMAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

1.0 Vispārēji

 • 1.1 Skechers lojalitātes programma ir FIFAA Latvija ietilpstošu veikalu (turpmāk – Veikals) pastāvīgo klientu programma.
 • 1.2 Precīzs un aktuāls veikalu saraksts, kuros ir spēkā lojalitātes programma, ir interneta vietnē www.skechers.lv .
 • 1.3 Skechers lojalitātes programma nodrošina pastāvīgas atlaides un citus īpašos piedāvājumus Skechers klientiem, kas ir pievienojušies lojalitātes programmai.
 • 1.4 Par Skechers lojalitātes programmu atbild FIFAA Latvija reģistrācijas numurs 40103948018, adrese Dzirnieku iela 20, Mārupe, LV-2167 (turpmāk – FIFAA Latvija).
 • 1.5 Pievienojoties Skechers lojalitātes programmai, šie vispārējie noteikumi veido saistošu līgumu (turpmāk – Līgums) starp Skechers un klientu.

 

2.0 Pievienošanās

 • 2.1 Skechers Lojalitātes programmai var pievienoties visas vismaz 18 gadus vecas fiziskas personas ar pilnu rīcībspēju.
 • 2.2 Skechers Lojalitātes programma nav paredzēta juridiskām personām vai preču pirkšanai ar tālākpārdošanas mērķi.
 • 2.3 Lai pievienotos Skechers Lojalitātes programmai, klientu apkalpotājs identificē klientu Skechers veikalā, un klients aizpilda Skechers Kluba (Lojalitātes programmas) klienta anketu un paraksta to. Par Klientu Directo un Mailbow sistēmās saglabā šādus personas datus: vārdu un uzvārdu; mobilā tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi.

 

3.0 Lojalitātes programmas piedāvājumi un atlaides

3.1 Jaunumi

 • 3.1.1 Skechers Lojalitātes programmas locekļiem tiek sūtīti Skechers pastāvīgo klientu jaunumi un informācija par jauniem produktiem vai citām izvēlēm, ja klients ir piekritis saņemt jaunumus.
 • 3.1.2 Ja klients ir tam piekritis, Skechers var nosūtīt Lojalitātes programmas locekļiem jaunumus un citus paziņojumus, izmantojot e-pastu, SMS, MMS vai citus elektroniskos kanālus.
 • 3.1.3 Ja klients vairs nevēlas saņemt Skechers Lojalitātes programmas jaunumus vai citus paziņojumus e-pastā, ar SMS, MMS vai caur citiem elektroniskajiem kanāliem, klientam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no jaunumu saņemšanas, nospiežot uz saites pie katra paziņojuma, vai sazinoties ar Skechers, izmantojot zemāk minēto kontaktinformāciju.

3.2 Pastāvīgā atlaide 5 %

 • 3.2.1 Skechers Lojalitātes programmas locekļiem ir spēkā 5 % pastāvīgā atlaide visām precēm par parasto cenu Latvijā esošajos Veikalos. Lai izmantotu atlaidi, klienta personu Veikalā identificē uz personu apliecinoša dokumenta ar fotogrāfiju pamata.
 • 3.2.2 Skechers ir tiesības jebkurā laikā grozīt pastāvīgās atlaides procentu vai izslēgt kādu konkrētu produktu, kāda konkrēta zīmola produktus vai kādas preču grupas produktus no pastāvīgās atlaides precēm.

3.3 Elektroniskie vaučeri

 • 3.3.1 Laiku pa laikam Skechers Lojalitātes programmas locekļiem tiek izsniegti elektroniskie vaučeri. Elektroniskais vaučers ir elektronisks atlaižu kupons, kas Skechers Lojalitātes programmas loceklim piešķir tiesības iegādāties Veikalā Skechers noteiktu konkrētu produktu vai kādas konkrētas preču grupas produktu par īpašu cenu. Lai izmantotu elektronisko vaučeri, klienta personu Veikalā identificē uz personu apliecinoša dokumenta ar fotogrāfiju pamata.
 • 3.3.2 Elektronisko vaučeri var izmantot vienu reizi un tā derīguma termiņš ir norādīts uz vaučera.
 • 3.3.3 Informāciju par elektronisko vaučeru izsniegšanu un derīgumu Klientam nosūta uz e-pastu. Tas, ka Skechers nav nosūtījis paziņojumu, nevienā gadījumā netiek uzskatīts par Skechers noteikumu pārkāpšanu.

3.4 Īpašie piedāvājumi

 • 3.4.1 Laiku pa laikam Skechers Lojalitātes programmas locekļiem tiek nodrošināti īpašie piedāvājumi.
 • 3.4.2 Īpašie piedāvājumi mainās, īpašais piedāvājums var būt, piemēram, papildu atlaide, dāvana, papildu produkts vai cits piedāvājums atbilstoši Skechers ieskatiem. Lai izmantotu īpašo piedāvājumu, klienta personu Veikalā identificē uz personu apliecinoša dokumenta ar fotogrāfiju pamata.

 

4.0 Kontakti

4.1 Ja ir jebkādi jautājumi saistībā ar Līguma nosacījumiem vai Skechers Lojalitātes programmu, kā arī saistībā ar personas datu apstrādi, vai lai iesniegtu pieteikumus, kas saistīti ar personas datu apstrādi, sazinieties, lūdzu, ar Skechers, izmantojot kontaktinformāciju: FIFAA Latvija: adrese: Dzirnieku iela 20, Mārupe LV-2167; e-pasts info@skechers.lv; tālrunis: 67071652.

Šī Skechers Lojalitātes programmas vispārējo noteikumu versija attiecībā uz Skechers un visiem Klientiem stājas spēkā 10.04.2018. Skechers ir tiesības vienpusēji grozīt Lojalitātes programmas vispārējos noteikumus.